Van paleis naar paradijs

 

 

Stichting Eden Soestdijk gaat dóór ondanks keuze Staat

Een unieke, maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling van Paleis Soestdijk hadden de initiatiefnemers van Eden Soestdijk voor ogen. Nu de keuze van het Rijksvastgoedbedrijf niet op hen is gevallen voor de vervreemding van Landgoed Soestdijk, zetten zij hun initiatief door. “Door de brede steun in de samenleving weten wij dat ons project beantwoordt aan een grote behoefte in Nederland om bewuster met onze aarde om te gaan”, aldus Anton Valk, voorzitter van Stichting Eden Soestdijk.

Samen met Mecanoo architecten, Royal HaskoningDHV, Kossman.dejong en het Britse Eden Project heeft de Stichting voor Landgoed Soestdijk een uniek en maatschappelijk baanbrekend plan ontwikkeld. Eden Soestdijk zou Nederland en de regio op de kaart hebben gezet op het gebied van duurzaamheid, educatie en inclusie. De 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en wat deze betekenen voor onze aarde en haar bewoners zouden daarin centraal hebben gestaan.

Anton Valk reageert: “Wij hebben veel organisaties en personen betrokken bij de ontwikkeling van Eden Soestdijk. We zijn daarbij onder de indruk geraakt over wat er allemaal gaande is in de samenleving. Het is teleurstellend dat de maatschappelijke meerwaarde – zoals honderden stageplaatsen, educatieprogramma’s en leer-werktrajecten – en economische spin-off niet is meegenomen in de keuze van de Staat. Zeker gezien de iconische waarde van het Paleis en de rol in de regio. Tegelijkertijd kijken wij vooruit. De positieve reacties laten ons geloven dat we dit project elders wel kunnen realiseren.

 

Eden Soestdijk: proeftuin voor een duurzame samenleving

Landgoed Paleis Soestdijk wordt getransformeerd tot Eden Soestdijk; een proeftuin voor een duurzame samenleving en een paradijselijke bestemming voor iedereen.

Dat is het plan dat Stichting Eden Soestdijk, Mecanoo architecten, Kossmann.dejong tentoonstellingsarchitecten en Royal HaskoningDHV ontwikkelde in het kader van de door minister Blok georganiseerde competitie voor herbestemming van het paleis.

De maatschappelijke herbestemming van landgoed Paleis Soestdijk heeft als doel bij te dragen aan de verduurzaming van onze samenleving. Bezoekers gaan op een educatieve ontdekkingsreis die alle zintuigen prikkelt en inspireert om bewuster met de aarde om te gaan.

Eden Soestdijk beoogt een belangrijke bijdrage te leveren aan de commitment van Nederland om de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties uit te voeren. Het is van internationale allure en wordt een economische, educatieve en culturele aanwinst voor Nederland. 

Anton Valk, voorzitter van de Stichting Eden Soestdijk: “De wereld staat onder druk door steeds grotere en complexe uitdagingen op het gebied van water, voedsel, klimaat en energie. Eden Soestdijk wil deze vraagstukken aanpakken en meebouwen aan een duurzame samenleving door bezoekers aan het denken te zetten, te inspireren en aan te zetten tot actie.”

Francine Houben, creatief directeur Mecanoo architecten, een van de partners van Eden Soestdijk: “Landgoed Paleis Soestdijk is een van de meest sprookjesachtige omgevingen van Nederland: het ultieme canvas voor Eden Soestdijk. De koninklijke familie heeft de relatie met de omringende natuur altijd gekoesterd. Eden Soestdijk geeft hier op prachtige wijze vervolg aan.”

Marije Hulshof, directielid Royal HaskoningDHV en partner van Eden Soestdijk: “De beste plannen komen tot stand door diverse perspectieven te combineren. Daarom willen we Eden Soestdijk samen met inwoners, lokale ondernemers en organisaties uit de omgeving Baarn en Soest creëren. Dit levert maatschappelijke én economische waarde op voor de regio.”

 

Paleis Soestdijk, 1909.

Stuczaal, 1941.


Maatschappelijke en economische meerwaarde

Vanaf 2020 zullen naar verwachting jaarlijks meer dan een half miljoen bezoekers naar Eden Soestdijk komen, waaronder vijftigduizend scholieren en studenten. Hiermee wordt ieder jaar tot vijfenzeventig miljoen euro aan de economie bijgedragen, met name in de regio.

Ook biedt het park volop stage- en leerwerkplekken en mogelijkheden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat Eden Soestdijk wordt ontwikkeld en geëxploiteerd zonder winstoogmerk worden alle opbrengsten geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van het landgoed.

Eden Soestdijk bouwt voort op de verbondenheid van vele Nederlanders met het landgoed en het paleis. Uitwerking van de plannen zal plaatsvinden in dialoog met bewoners, ondernemers en organisaties uit Baarn, Soest en omgeving. Hiervoor heeft in december een eerste informatiebijeenkomst plaatsgevonden. 

Iconische kas

Icoon van Eden Soestdijk wordt een architectonische kas die door het bos achter in de paleistuin slingert. In de imposante kas leren bezoekers op een interactieve wandeling door spectaculaire landschappen over circulariteit, ecologisch evenwicht maar ook over de sociale aspecten van duurzaamheid.

In het tropisch regenwoud ervaar je het belang van biodiversiteit. Het efficiënt en duurzaam produceren van voedsel staat centraal in het hightech agrarisch gebied. In een ondergrondse wereld zie je hoe schimmels en bacteriën functioneren.

De gevolgen van klimaatverandering worden zichtbaar in een ijzig poollandschap en het unieke Marslandschap benadrukt de kwetsbaarheid van de aarde vanuit kosmisch perspectief.

Paleis

De paleisvertrekken tonen de rijke historie van het landgoed en haar bewoners. Ze worden gerestaureerd met behoud van het oorspronkelijke karakter en, wanneer mogelijk, gebruikt voor culturele en zakelijke evenementen.

Het paleis dient ook als incubatiecentrum voor duurzaamheid waar ondernemers, experts en studenten kennis kunnen ontwikkelen en uitwisselen.

De kamers in de vleugels worden ingericht als interactieve expositieruimtes die de schoonheid van de natuur vanuit cultureel, historisch en wetenschappelijk perspectief belichten. Multimediale presentaties stimuleren het denken op een fantasievolle manier en motiveren bezoekers om duurzamer met de aarde om te gaan.The ETFE skin of the dome is based on a mathematical structure called Voronoi. This structure is common in nature as it can be seen in leafs, water bubbles or in the wings of an insect. This structure not only makes the shape flexible and organic but also fits within the theme of nature, culture and science.

Tuinen 

Het landschap maakt integraal onderdeel uit van Eden Soestdijk. De paleistuin wordt in oude glorie hersteld. Spannende, sprookjesachtige en educatieve tuinen en landschappen versterken de beleving van de natuur. Met elk hun eigen kenmerkende sfeer sluiten ze aan bij het centrale thema van duurzaamheid.

Het voorplein van het paleis en het restaurant in de orangerie zijn openbaar toegankelijk via een fiets- en voetgangerstunnel onder de Amsterdamse Straatweg.


Impression of the interactive exhibition spaces inside the palace.

Jan Brueghel the Elder, Earthly Paradise with the Original Sin.“Landgoed Paleis Soestdijk is een van de meest sprookjesachtige omgevingen van Nederland: het ultieme canvas voor Eden Soestdijk. De koninklijke familie heeft de relatie met de omringende natuur altijd gekoesterd. Eden Soestdijk geeft hier op prachtige wijze vervolg aan.”

Francine Houben, Creative Director Mecanoo


 

Initiatiefnemers en partners

Eden Soestdijk is een initiatief van Stichting Eden Soestdijk, met als partners Mecanoo architecten, Eden ProjectKossmann.dejong tentoonstellingsarchitecten, Royal HaskoningDHV en het Bureau voor Bouwhistorisch Onderzoek en Restauratie F. Franken. Het is geïnspireerd door het Eden Project in Cornwall (Groot-Brittannië) waar jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers met plezier leren over de natuur en gemotiveerd worden om duurzamer te leven.

Bij de ontwikkeling van Eden Soestdijk zijn veel maatschappelijke partners betrokken, waaronder universiteiten, hogescholen en diverse ROC’s uit de directe omgeving, maar ook het MELiSSA-project van de European Space Agency (ESA) - vertegenwoordigd door IPstar - en de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen.

Stichting Eden Soestdijk

De Stichting Eden Soestdijk, opgericht op 11 augustus 2016, richt zich op educatie, inclusie en duurzaamheid. Het doel van de Stichting is om het culturele en ecologische erfgoed van Landgoed en Paleis Soestdijk te behouden voor de huidige en toekomstige generaties. De Stichting wil dit bereiken door het een nieuwe en belangrijke maatschappelijke betekenis te geven en al hetgeen te doen dat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Hiertoe beoogt de stichting:

  • Een publieksbestemming te creëren met de naam Eden Soestdijk waarin een hoofdrol is weggelegd voor duurzame ontwikkeling;
  • Het voormalige paleis voor Koninklijke bewoners te transformeren tot een ‘paradijs’ voor iedereen;
  • Een vooraanstaand nationaal en internationaal centrum te ontwikkelen op het gebied van duurzame ontwikkeling en circulaire economie;
  • Een brede participatie en betrokkenheid te bevorderen  in de regio en bij de gehele bevolking.

De Stichting Eden Soestdijk heeft de ANBI status verkregen om haar maatschappelijk belang te onderschrijven en financiële participatie te bevorderen.
De bestuursleden van de Stichting Eden Soestdijk zijn:

  • Anton Valk, voorzitter
  • Frans van Bijsterveld, penningmeester/secretaris
  • Denise Go-Feij, lid
  • Marion Timmersmans, lid

In de statuten van de Stichting is vastgelegd dat de bestuurders geen bezoldiging ontvangen in hun hoedanigheid van statutair bestuurder. Wel ontvangen zij een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten.Op basis van de in 2016 nog relatief beperkte financiele activiteiten is in de statuten een verlengd boekjaar vastgelegd per 31-12-2017. Binnen 6 maanden na afloop van het verlengde boekjaar 2017 zal financiele verantwoording worden gepubliceerd op de website.

De Stichting Eden Soestdijk is opgericht door de Stichting Voorbereiding Eden Soestdijk. De Stichting Voorbereiding Eden Soestdijk participeert in de competitie voor de herbestemming van landgoed Paleis Soestdijk en heeft hiervoor samen met partners een ambitieus plan ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van dit plan voor Eden Soestdijk werkt Stichting (Voorbereiding) Eden Soestdijk samen met Mecanoo architecten, Royal HaskoningDHV, Eden Project, Kossmann.dejong en vele anderen.
 De Stichting Voorbereiding Eden Soestdijk is per 25 oktober 2016 door de Nederlandese Staat uitgenodigd een bieding voor te bereiden op paleis en landgoed Soestdijk en deze bieding uiterlijk 28 april 2017 aan de Staat uit te brengen.

Stichting Eden Soestdijk, Postbus 215, 3720 AE Bilthoven, Nederland

Contactpersoon
Anton Valk
info@edensoestdijk.com
NL88RABO0308695054 t.n.v Stichting Voorbereiding Eden Soestdijk
KvK 66632633
RSIN: 856639047

Back to Top